ANUNT – Concurs recrutare

Primăria Comunei Coltău organizează concurs

pentru ocuparea  funcţii  publice    vacante:

 Inspector, cls. I, grad profesional Principal  – Birou Contabilitate Venituri

 Condiţiile de participare  la concurs:

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice.
 • cunoștințe operare calculator (windows 10 ,word/excel ) nivel avansat
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă : 16 noiembrie  2017  ora 10.00, la  sediul Primăriei Coltău .
 • interviu : 20 noiembrie 2017 ora 10.00, la sediul Primăriei Coltău

Dosarele   de înscriere  se  depun  la sediul Primăriei Coltău  în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a , până cel târziu 02.11.2017 – ora 14.00 la Secretarul Comunei

Bibliografie :

 • Legea contabilitatii nr. 82/1991- Republicata
 • OMFP nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia
 • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal – Titlul IX Impozite si taxe locale
 • Legea 273/2006 privind Finantele publice –Republicata
 • OMFP 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonatarea si plata cheltuielilor
 • Ordin nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 • Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001- Republicata
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici- Republicata
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

Secretar Comisie

Danciu Alexandru Bogdan

Conferință lansare proiect ,, Incluziune Socială prin Intervenții Integrate Inovativ și Eficient , cod SMIS 101899

Vineri 29 septembrie 2017 , ora 16 , la Căminul Cultural Coltău (Casa de Cultură Teleki Sandor) situat în Coltău , str. teleki Sandor nr. 2 , jud. Maramureș , va avea loc conferința de șansare a proiectului . Vă așteptăm cu drag in număr cât mai mare.
Manager Proiect
DANIELA POPA

KMBT_195_00561  KMBT_195_00562