ANUNT concesionare teren(pasune) in suprafata de 359.000 mp identificat în CF 51495 Coltău , CF 50268 Coltau și CF 51493 Coltău

 • Concedent: COMUNA COLTĂU, prin Consiliul Local, sediul în Coltău , str. Petofi Șandor nr. 65, telefon: 0262/289289; fax : 0262/289289, reprezentat prin Primar, Cendeș Lajos .
 • Obiectul concesiunii: Teren în suprafaţă de 359.000 mp, înscris în  C.F. 51495 Coltău , nr cadastral 51495 , CF 50268 Coltău , nr cadastral 50268 și CF 51493 Coltău , nr. cadastral 51493 .
 • Documentaţia de atribuire se ridică de la Primăria Comunei Coltău zilnic, între orele 800-1500  contra cost, la preţul de 50 lei, care se achită la casierie, Compartimentul – Juridic.
 • Clarificările privind documentația de atribuire pot fi solicitate până la data de 10.04.2019, prin Compartimentul relaţii cu publicul a Primăriei Coltău; termenul limită de răspuns la solicitări fiind 12.04.2019; persoana de contact: Secretar – Alexandru-Bogdan DANCIU .
 • Ofertele se depun conform documentaţiei de atribuire, în plic închis, în două exemplare, până la data de 12.04.2019 ora 1200.
 • Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Coltău,  str.Petofi Sandor nr.65, biroul relaţii cu publicul şi se va înscripţiona pe plic: “A nu se deschide până la 15.04.2019 ora 1200 “
 • Licitatia va avea loc în 15.04.2019 ora 1400, în Sala de Consiliu a Primăriei comunei Coltău ,  str. Petofi Sandor, nr.65.
 •  Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor referitoare la prezenta procedură este Tribunalul Maramureş – secţia de contencios administrativ – Bulevardul Republicii, nr.2A Baia-Mare, tel:(+4)0262-2182(35-40) /fax:(+4)0262-218244.

ANUNT concesionare teren in suprafață de 120.000 mp identificat în Cf 51772 Coltău

 • Concedent: COMUNA COLTĂU, prin Consiliul Local, sediul în Coltău , str. Petofi Șandor nr. 65, telefon: 0262/289289; fax : 0262/289289, reprezentat prin Primar, Cendeș Lajos .
 • Obiectul concesiunii: Teren în suprafaţă de 120.000 mp, înscris în  C.F. 51772 Coltău , nr cadastral 51772.
 • Documentaţia de atribuire se ridică de la Primăria Comunei Coltău zilnic, între orele 800-1500  contra cost, la preţul de 300 lei, care se achită la casierie, Compartimentul – Juridic.
 • Clarificările privind documentația de atribuire pot fi solicitate până la data de 10.04.2019, prin Compartimentul relaţii cu publicul a Primăriei Coltău; termenul limită de răspuns la solicitări fiind 12.04.2019; persoana de contact: Secretar – Alexandru-Bogdan DANCIU .
 • Ofertele se depun conform documentaţiei de atribuire, în plic închis, în două exemplare, până la data de 12.04.2019 ora 1200.
 • Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Coltău,  str.Petofi Sandor nr.65, biroul relaţii cu publicul şi se va înscripţiona pe plic: “A nu se deschide până la 15.04.2019 ora 1200 “
 • Licitatia va avea loc în 15.04.2019 ora 1200, în Sala de Consiliu a Primăriei comunei Coltău ,  str. Petofi Sandor, nr.65.
 •  Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor referitoare la prezenta procedură este Tribunalul Maramureş – secţia de contencios administrativ – Bulevardul Republicii, nr.2A Baia-Mare, tel:(+4)0262-2182(35-40) /fax:(+4)0262-218244.