ANUNT – Concurs recrutare

Primăria Comunei Coltău organizează concurs

pentru ocuparea  funcţii  publice    vacante:

 Inspector, cls. I, grad profesional Principal  – Birou Contabilitate Venituri

 Condiţiile de participare  la concurs:

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice.
 • cunoștințe operare calculator (windows 10 ,word/excel ) nivel avansat
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă : 16 noiembrie  2017  ora 10.00, la  sediul Primăriei Coltău .
 • interviu : 20 noiembrie 2017 ora 10.00, la sediul Primăriei Coltău

Dosarele   de înscriere  se  depun  la sediul Primăriei Coltău  în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a , până cel târziu 02.11.2017 – ora 14.00 la Secretarul Comunei

Bibliografie :

 • Legea contabilitatii nr. 82/1991- Republicata
 • OMFP nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia
 • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal – Titlul IX Impozite si taxe locale
 • Legea 273/2006 privind Finantele publice –Republicata
 • OMFP 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonatarea si plata cheltuielilor
 • Ordin nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 • Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001- Republicata
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici- Republicata
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

Secretar Comisie

Danciu Alexandru Bogdan

Semnare Proiect cu finantare europeana in cadrul P.O.C.U

Azi 31.08.2017 , după mai bine de un an de muncă , am semnat contractul de finanțare în valoare de 4,4 mil. Euro pentru proiectul ,, Incluziune socială prin intervenții integrate inovativ si eficient ,, .  În cadrul acestui proiect se vor înființa 18 firme noi , care vor crea minim 50 de locuri de muncă . Se vor reabilita si extinde un numar de 30 de locuințe pentru familiile aflate in nevoie . Se vor organiza cursuri de calificare/recalifiare și susținerea peroanelor care sunt în cautarea unui loc de munca . De asemnea pe plan educativ vor fi activități ,, scoala dupa școală ,, precum și ,, a doua sansă ,,  .  Vom reveni cu detalii suplimentare .

Cu stima ,

PRIMAR

CENDEȘ LAJOS