Semnare Proiect cu finantare europeana in cadrul P.O.C.U

Azi 31.08.2017 , după mai bine de un an de muncă , am semnat contractul de finanțare în valoare de 4,4 mil. Euro pentru proiectul ,, Incluziune socială prin intervenții integrate inovativ si eficient ,, .  În cadrul acestui proiect se vor înființa 18 firme noi , care vor crea minim 50 de locuri de muncă . Se vor reabilita si extinde un numar de 30 de locuințe pentru familiile aflate in nevoie . Se vor organiza cursuri de calificare/recalifiare și susținerea peroanelor care sunt în cautarea unui loc de munca . De asemnea pe plan educativ vor fi activități ,, scoala dupa școală ,, precum și ,, a doua sansă ,,  .  Vom reveni cu detalii suplimentare .

Cu stima ,

PRIMAR

CENDEȘ LAJOS