Proiect 2

Date financiare:

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile:

776.669 lei, echivalent a 175.816,41 EUR

din care 85 % Grant SEE: 660.168,65 lei 

si 15% Cofinantare publica: 116.500,31 lei

Rata grantului este 100% din cheltuielile eligibile.

Durata de implementare: 18+3=21 luni  [7 noiembrie 2014― 31 iulie 2016]

Obiectivele generale: reducerea disparitatilor sociale care separa grupurile vulnerabile de restul societatii prin stimularea participării  rromilor lor  la educație,  promovarea incluziunii sociale şi combaterea discriminării.

Obiective specifice: Oferirea de servicii  si activiati de educare formala si non-formala , servicii sociale integrate adresate atat copiilor, tinerilor cat si parintilor

Beneficiarii proiectului sunt 100% persoane de etnie roma din comuna  Coltau, proiectul vizeaza 277 de beneficiari cu nevoi accentuate: 92 copii, 84 tineri si 95 de parinti, 6 voluntari.

Activitati desfasurate la centru:

1.Constructia centrului multifunctional intr-o suprafata de 185 mp. (2 Sali de activitati pentru copii si tineri, 1 sala multifunctionala pentru parinti si tineri, o sala de joaca pentru copii mici, si grup sanitar, 1 birou de consiliere / administrativ)

2.Scoala dupa Scoala – activiati remediale, practice si plastice, si activiati educative extracurriculare, organizare de serbari si excursii dedicate  prescolarilor,  elevilor din sectiile primare si gimnaziale

3.Activitati de consiliere pentru copil si familie

– activitati pentru dezvoltarea abilitatilor parentale prin cursul Scoala parintilor

-educatie pentru viata de familie adresat tinerilor si parintilor

-educatie pentru sanatate adresat tuturor beneficiarilor: copiilor, tinerilor si parintilor.

4.Activitati de consiliere vocationala ( s-au evaluat abilitatile personale si profesionale cu scopul orientarii in cariera, orientare scolara pentru beneficiari.)

5.Activități educative în rândul tinerilor:

Organizarea unor sesiuni de dezvoltare personală și formare a deprinderilor pentru viața independentă pentru  74 de copii și tineri.

6.Crearea unui Centru de Asistență cu 6 voluntari – 4 se vor specializa ca si asistenti sociali, 2 ca si consilieri vocationali.

7.Formarea centrului de Voluntariat:  vor tine legaturile dintre comunitate si reprezentantii administratiei publice locale.

8.Cursuri de initiere de utilizare a calulatoruluiTIC si cursuri de limba romani  dedicat tuturor beneficiarilor.

9.Cursuri de formare profesionala pentru 28 de participanti , pentru 14 baieti de tencuitori  – zidari-pietrari si pentru 14 fete curs de croitorie.

10.Activitati de mediere pe piata muncii

La final, in aprilie 2016 s-a organizat Bursa locurilor de munca la nivelul comunitatii.

Informare si publicitate: